Scoala Primara "Gheorghe Asachi" Iasi

Comisii cu caracter permanent

 

Comisia metodică a profesorilor pentru învățământul primar și a profesorilor

 

  • ANISTOROAE Elena Carmen –șef comisie
  • TURANSCHI Silvia – membră
  • RUȘCONI  Mihaela– membră
  • BEREA Gabriela– - membră
  • MARTIN Cristina– - membră
  • TANASĂ Teodora – membră
  • MOCANU Mihaela – membră
  • GRUNZU Maglena – membră
  • BIVOLARU Mihaela – membră
  • DOROFTEI  Maria– - membră
  • ARBORE Beatrice – membră
  • RALEA Paul Cristian – membru
 

Comisia pentru curriculum

 

Membri:

  • Președinte: prof. înv. primar, ANISTOROAE Carmen - responsabil al comisiei metodice a învățătorilor
 • Prof. ARBORE Beatrice - aria curriculară ”Limbă și comunicare” - limba modernă
 • Prof. RALEA Paul Cristian– aria curriculară ”Om și societate” și ”Educație fizică și sport”
 

Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică

 

Membri:

  • Responsabil: înv. TANASĂ Teodora
 • Prof. înv. primar, RUȘCONI Mihaela
 • Înv. BIVOLARU Mihaela
 

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

 

Membri:

  • Președinte: Prof. înv. primar, TURANSCHI Silvia – director
  • Responsabil: MĂCELARU Daniel, administrator patrimoniu
  • Secretar: ROTARU Silvia
 • Prof. înv. primar, Bivolaru Mihaela
 • Prof. RALEA Paul Cristian
 

Comisia pentru controlul managerial intern

 

Membri:

  • Președinte: Prof.înv.primar MOCANU Mihaela, consilier educativ
  • Vicepreședinte: Prof.înv.primar RUȘCONI Mihaela
  • Coordonator implementare: GAVREA MAZUR Iuliana - contabil
  • Secretar comisie: ROTARU Silvia – secretarul școlii
 • Prof. BEREA Gabriela - Comisia de evaluare și asigurarea a calității
 • MĂCELARU Dan - administrator patrimoniu
 • Prof. înv. primar, RUȘCONI Mihaela - responsabil comisie metodică
 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

 

Membri:

  • Responsabil: prof. înv. primar, TANASĂ Teodora 
 • Prof. înv. primar, MOCANU Mihaela - consilier școlar
 • Prof. înv. primar, GRUNZU Maglena
 • VASLAVSCHI Anca Camelia– reprezentant al părinților
 

Comisia pentru promovarea imaginii școlii și dezvoltarea instituțională

 

Membri:

  • Responsabil: Prof. dr. BEREA Gabriela
 • Prof. înv. primar MOCANU Mihaela
 • Prof. înv. primar TANASĂ Teodora - responsabil olimpiade și concursuri școlare
 • VASLAVSCHI Anca Camelia - Consiliul Reprezentativ al Părinților

Comisia pentru programe, proiecte educative și SNAC

 

Membri:

  • Responsabil: Prof. Mocanu Mihaela
 • Prof. înv. primar CHISTOL Crina
 • Prof.RALEA Paul Cristian
 • VASLAVSCHI Anca Camelia - Consiliul Reprezentativ al Părinților