Scoala Primara "Gheorghe Asachi" Iasi

Comisii cu caracter permanent

 

Comisia pentru programe, proiecte educative și SNAC

 

  Responsabil:

 • Prof. înv. primar Mocanu Mihaela

 • Membri:

 • Prof. Amarandei Mihaela
 • Prof. Pâțâligă Monica
 • Prof. Avădănei Iulia
 • Prof. Ralea Paul-Cristian
 • Înv. Bivolaru Mihaela
 

Comisia pentru curriculum

 

  Președinte:

 • Prof. înv. primar, ANISTOROAE Carmen - responsabil al comisiei învățătorilor

 • Membri:

 • Prof. ARBORE Beatrice - aria curriculară "Limbă și comunicare" - limba modernă
 • Prof. RALEA Paul Cristian aria curriculară "Om și societate" și "Educație fizică și sport"
 

Comisia pentru evaluare și asigurare a calității

 

  Coordonator:

 • Prof. dr. Berea Gabriela

 • Membri:

 • Prof. înv. primar Anistoroae Carmen - secretar
 • Prof. înv. primar Grunzu Maglena
 • Preotescu George - reprezentant al părinților
 

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență

 

  Președinte:

 • Prof. înv. primar, TURANSCHI Silvia - director
 • Vicepreședinte:

 • MĂCELARU Daniel - administrator patrimoniu

 • Membri:

 • Prof. înv. primar, Bivolaru Mihaela - membru CA
 • Prof. RALEA Paul Cristian
 • Secretar ROTARU Silvia - acces FTP
 

Comisia pentru controlul managerial intern

 

  Președinte:

 • Prof. înv. primar Mocanu Mihaela
 • Vicepreședinte:

 • Prof. înv. primar Rușconi Mihaela
 • Coordonator implementare:

 • Gavrea-Mazur Iuliana - contabil
 • Secretar comisie:

 • Rotaru Silvia - secretarul școlii

 • Membri:

 • Prof. Berea Gabriela - Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii
 • Măcelaru Dan - administrator patrimoniu
 • Prof. înv. primar, Anistoroae Elena-Carmen - responsabil comisie metodică
 

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității

 

  Responsabil:

 • Înv. Tanasă Teodora

 • Membri:

 • Prof. înv. primar Mocanu Mihaela
 • Prof. Huțanu Daniela – consilier școlar
 • Preotescu George - reprezentant al părinților
 

Comisii cu caracter temporar pentru anul școlar 2022-2023

 

Comisia de gestionare SIIIR

 

  Coordonator:

 • Prof. înv. primar Turanschi Silvia - director
 • Responsabil:

 • Rotaru Silvia - secretarul școlii

 • Membri:

 • Gavrea-Mazur Iuliana - contabil
 • Măcelaru Daniel - administrator patrimoniu
 • Mocanu Mihaela - cadru didactic cu rol de monitorizare
 

Comisia pentru salarizare

 

  Coordonator:

 • Prof. înv. primar Turanschi Silvia - director
 • Responsabili:

 • Rotaru Silvia - secretarul școlii
 • Gavrea-Mazur Iuliana - contabil
 

Comisia de imagine și site-ul școlii

 

  Responsabil:

 • Prof. dr. Berea Gabriela

 • Membri:

 • Prof. înv. primar Mocanu Mihaela
 • Înv. Tanasă Teodora
 

Comisia pentru etică profesională

 

  Responsabil:

 • Prof. înv. primar Rușconi Mihaela

 • Membri:

 • Înv. Martin Cristina
 • Prof. Ralea Paul
 

Comisia de inventariere a patrimoniului

 

  Președinte:

 • Prof.înv. primar Mocanu Mihaela

 • Membri:

 • Înv. Tanasă Teodora
 • Prof. Ralea Paul
 • Prof. înv.primar Doroftei Maria-Petronela
 

Comisia de recepție bunuri/prestări servicii

 

  Responsabil:

 • Înv. Martin Cristina

 • Membri:

 • Înv. Bivolaru Mihaela - responsabil privind prețurile produselor/serviciilor
 • Înv.Tanasă Teodora - responsabil privind calitatea și garanția produselor/serviciilor
 

Comisia privind constituirea grupului de lucru anti-bullying

 

  Membri:

 • Prof.înv.primar Mocanu Mihaela
 • Înv. Tanasă Teodora
 • Prof.înv.primar Doroftei Maria-Petronela
 • Prof.Huțanu Daniela - consilier școlar
 • Vaslavschi Anca – reprezentantul părinților
 

Comisii cu caracter ocazional pentru anul școlar 2022-2023

 

Comisia pentru întocmirea orarului ți asigurarea serviciului pe școală

 

  Coordonator:

 • Prof. înv. primar Turanschi Silvia - director
 • Responsabil:

 • Înv. Bivolaru Mihaela

 • Membri:

 • Prof. Arbore Beatrice
 • Prof. Ralea Paul
 

Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare

 

  Coordonator:

 • Prof. înv. primar Turanschi Silvia - director
 • Responsabil:

 • Prof. înv. primar Anistoroae Carmen

 • Membri:

 • Prof. Arbore Beatrice
 • Prof. înv. primar Doroftei Maria
 • Prof. înv. primar Rușconi Mihaela
 

Comisia de disciplină pentru elevi

 

  Responsabil:

 • Înv.Tănasă Teodora

 • Membri:

 • Prof. înv. primar Mocanu Mihaela
 • Prof. înv. primar Doroftei Maria
 

Comisia pentru organizarea evaluării naționale la clasele a II-a și a IV-a

 

  Coordonator:

 • Prof. înv. primar Turanschi Silvia - director
 • Responsabil:

 • Înv.Tănasă Teodora

 • Membri:

 • Prof. înv. primar Avădănei Iulia
 • Prof. înv. primar Rușconi Mihaela
 • Secretar Rotaru Silvia
 

Comisia pentru verificarea documentelor școlare

 

  Responsabil:

 • Prof. înv. primar Grunzu Maglena

 • Membri:

 • Toți învățătorii / prof. învățământ primar
 

Comisia pentru recensământul populației școlare

 

  Responsabil:

 • Prof. înv. primar Turanschi Silvia - director

 • Membri:

 • toate cadrele didactice înv. primar
 

Comisia pentru burse

 

  Președinte:

 • Prof. înv. primar Turanschi Silvia - director
 • Responsabil:

 • Prof. Martin Cristina

 • Membri:

 • Rotaru Silvia - secretar
 • Ec. Gavrea-Mazur Iuliana - contabil
 

Comisia pentru acordarea rechizitelor școlare

 

  Responsabil:

 • Prof. înv. primar Rușconi Mihaela

 • Membri:

 • Prof. înv. primar Anistoroae Carmen
 • Secretar Rotaru Silvia
 

Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate pentru activele fixe și necorporabile, materiale și materiale de natura obiectelor de inventar

 

  Președinte:

 • Prof. înv. primar Turanschi Silvia - director

 • Membri:

 • Prof. înv. primar Bivolaru Mihaela
 • Prof. Ralea Paul
 

Comisia de achiziții a valorilor materiale ( active fixe corporabile și necorporabile, materiale de natura obiectelor de inventar ) pentru evaluarea ofertelor

 

  Președinte:

 • Prof.înv.primar Mocanu Mihaela

 • Membri:

 • Prof.înv.primar Anistoroae Carmen
 • Înv. Tanasă Teodora
 

Secretar al CONSILIULUI PROFESORAL – Prof. înv. primar Anistoroae Carmen

Secretar al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE - Prof. înv. primar Anistoroae Carmen

 

Comisia pentru echivalarea în credite profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue

 

  Președinte:

 • Prof. înv. primar Turanschi Silvia - director

 • Membri:

 • Prof.Mocanu Mihaela - cadrul didactic titular, reprezentant unitate de învățământ
 • Prof.Bojoga Ramona - profesor metodist de la Casa Corpului Didactic Iași