Scoala Primara "Gheorghe Asachi" Iasi

Comisii cu caracter permanent


Comisia metodică a profesorilor pentru învățământul primar și a profesorilor


 • Turanschi Silvia – șef comisie
 • Anistoroae Carmen – membră
 • Negru Virgimia – membră
 • Berea Gabriela - membră
 • Martin Cristina - membră
 • Tanasă Teodora – membră
 • Rușconi Mihaela – membru
 • Mocanu Mihaela – membră
 • Grunzu Maglena – membră
 • Gațu Genoveva – membră
 • Bivolaru Mihaela – membră
 • Cohal Aglaia – membră
 • Arbore Beatrice – membră
 • Smoc Iulian – membru

Comisia pentru curriculum


 • Președinte: prof. înv. primar, Turanschi Silvia - responsabil al comisiei metodice a învățătorilor
 • Membri:

 • Prof. Arbore Beatrice - aria curriculară ”Limbă și comunicare” - limba modernă
 • Prof. Smoc Iulian – aria curriculară ”Om și societate” și ”Educație fizică și sport”


Comisia pentru perfecționare și formare continuă


 • Responsabil: înv. Tanasă Teodora
 • Membri:

 • Prof. înv. primar, Rușconi Mihaela
 • Înv. Bivolaru Mihaela

Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență


 • Președinte: Prof. înv. primar, Gațu Genoveva – director
 • Responsabil: Măcelaru Daniel, administrator patrimoniu
 • Secretar: Rotaru Silvia
 • Membri:

 • Prof. înv. primar, Negru Virginia
 • Înv. Martin Cristina

Comisia pentru controlul managerial intern


 • Președinte: Prof. Arbore Beatrice
 • Vicepreședinte: Prof. Mocanu Mihaela, consilier educativ
 • Coordonator implementare: Gavrea Mazur Iuliana - contabil
 • Secretar comisie: Rotaru Silvia – secretarul școlii
 • Membri:

 • Prof. Berea Gabriela - Comisia de evaluare și asigurarea a calității
 • Măcelaru Dan - administrator patrimoniu
 • Prof. îmv. primar, Turanschi Silvia - responsabil comisie metodică

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității


 • Responsabil: prof. înv. primar, Anistoroae Carmen
 • Membri:

 • Prof. înv. primar, Mocanu Mihaela - consilier școlar
 • Prof. înv. primar, Grunzu Maglena
 • Ing. Enache Geanina – reprezentant al părinților

Comisia pentru programe și proiecte educative


 • Coordonator: prof. înv. primar, Mocanu Mihaela
 • Membri:

 • Prof. Pâțâligă Cosmina
 • Prof. înv. primar Bivolaru Mihaela - responsabil olimpiade și concursuri școlare
 • Înv. Tanasă Teodora
 • Ec. Coman Ada, reprezentant al părinților

Comisia pentru promovarea imaginii școlii și dezvoltarea instituțională


 • Responsabil: Înv. Tanasă Teodora
 • Membri:

 • Prof. înv. primar Mocanu Mihaela
 • Prof. înv. primar Bivolaru Mihaela - responsabil olimpiade și concursuri școlare
 • Înv. Martin Cristina
 • Ec. Totolici Adrian - Consiliul Reprezentativ al Părinților